Fundacja Edukacja z Wartościami zrealizowała w 2019 r. projekt „Wyposażenie sceny” w ramach którego zakupiła sprzęt oświetleniowy wraz z akcesoriami, który został zainstalowany w budynku siedziby fundacji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.